Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


sk:davkovanie-homeopatickych-liekov

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sk:davkovanie-homeopatickych-liekov [2012/05/28 14:43]
legatum [Okolnosti vylučujúce opakovanie dávky]
sk:davkovanie-homeopatickych-liekov [2014/05/11 13:48]
kevar
Riadok 1: Riadok 1:
-====== Dávkovanie homeopatických liekov======+====== Dávkovanie homeopatických liekov ======
  
 Popri správnom výbere homeopatického lieku je pre dosiahnutie najlepšieho možného výsledku **veľmi dôležité jeho optimálne dávkovanie**. Dávkovanie homeopatického lieku je optimálne vtedy, keď sú splnené nasledujúce podmienky: Popri správnom výbere homeopatického lieku je pre dosiahnutie najlepšieho možného výsledku **veľmi dôležité jeho optimálne dávkovanie**. Dávkovanie homeopatického lieku je optimálne vtedy, keď sú splnené nasledujúce podmienky:
Riadok 74: Riadok 74:
 |viac ako 3 mesiace|1 -- 30 dní|1 -- 30 dní|1 -- 30 dní|1 -- 15 dní|6 -- 24 hod.| |viac ako 3 mesiace|1 -- 30 dní|1 -- 30 dní|1 -- 30 dní|1 -- 15 dní|6 -- 24 hod.|
  
-Ako je možné vidieť z tabuľky, intervaly vyhodnocovania sú nastavené pomerne široko, preto si pri praktickom použití zvolíme hodnotu podľa tendencie, akou sa symptómy alebo ich intenzita menia. Pokiaľ sa menia relatívne rýchlo, prikloníme sa skôr k spodnej hranici intervalu, ak pomaly, tak skôr k hornej hranici intervalu. Pre ilustračné príklady kliknite na symbol otáznika na konci tejto vety.+Ako je možné vidieť z tabuľky, intervaly vyhodnocovania sú nastavené pomerne široko, preto si pri praktickom použití zvolíme hodnotu podľa tendencie, akou sa symptómy alebo ich intenzita menia. Pokiaľ sa menia relatívne rýchlo, prikloníme sa skôr k spodnej hranici intervalu, ak pomaly, tak skôr k hornej hranici intervalu. ​
  
 == Príklad 1: == == Príklad 1: ==
Riadok 90: Riadok 90:
   - došlo k podstatnej zmene charakteru symptómov (ďalej aj "zmena obrazu"​ chorobného stavu).   - došlo k podstatnej zmene charakteru symptómov (ďalej aj "zmena obrazu"​ chorobného stavu).
  
-**Poznámka k bodu 1:** Je potrebné rozlišovať medzi HOMEOPATICKÝM zhoršením po podaní lieku a zhoršením symptómov spôsobeným prirodzeným vývojom chorobného stavu. ​[[ako-prebieha-homeopaticka-liecba#​homeozhors|Homeopatické zhoršenie]] je **spôsobené podaním príliš veľkej dávky** homeopatického lieku a následnou prílišnou stimuláciou organizmu, preto je pri PRÍPADNOM opakovaní dávky (keď zhoršenie odoznie) nutné dávku primerane znížiť. Pokiaľ homeopatické zhoršenie nie je príliš intenzívne,​ je potrebné len počkať, kým sa organizmus so "​šokom"​ vysporiada a zareaguje postupným zlepšovaním stavu. Ak je homeopatické zhoršenie príliš intenzívne,​ je potrebné liek antidotovať (zrušiť jeho vplyv) napr. kávou, gáforom, iným homeopatickým liekom alebo inou látkou s výrazným fyziologickým účinkom.+**Poznámka k bodu 1:** Je potrebné rozlišovať medzi HOMEOPATICKÝM zhoršením po podaní lieku a zhoršením symptómov spôsobeným prirodzeným vývojom chorobného stavu. Homeopatické zhoršenie je **spôsobené podaním príliš veľkej dávky** homeopatického lieku a následnou prílišnou stimuláciou organizmu, preto je pri PRÍPADNOM opakovaní dávky (keď zhoršenie odoznie) nutné dávku primerane znížiť. Pokiaľ homeopatické zhoršenie nie je príliš intenzívne,​ je potrebné len počkať, kým sa organizmus so "​šokom"​ vysporiada a zareaguje postupným zlepšovaním stavu. Ak je homeopatické zhoršenie príliš intenzívne,​ je potrebné liek antidotovať (zrušiť jeho vplyv) napr. kávou, gáforom, iným homeopatickým liekom alebo inou látkou s výrazným fyziologickým účinkom.
  
 Pri zhoršení symptómov spôsobeným prirodzeným vývojom chorobného stavu podaný liek zjavne NEBOL homeopatický k danému stavu, preto je nutné určiť a podať NOVÝ vhodnejší liek.Rozlíšiť medzi homeopatickým a nehomeopatickým zhoršením symptómov nemusí byť v praxi vždy jednoduché,​ no homeopatické zhoršenie sa spravidla vyznačuje **náhlym a neočakávaným zintenzívnením symptómv**,​ vzhľadom na doterajší priebeh chorobného stavu. Pri zhoršení symptómov spôsobeným prirodzeným vývojom chorobného stavu podaný liek zjavne NEBOL homeopatický k danému stavu, preto je nutné určiť a podať NOVÝ vhodnejší liek.Rozlíšiť medzi homeopatickým a nehomeopatickým zhoršením symptómov nemusí byť v praxi vždy jednoduché,​ no homeopatické zhoršenie sa spravidla vyznačuje **náhlym a neočakávaným zintenzívnením symptómv**,​ vzhľadom na doterajší priebeh chorobného stavu.
Riadok 105: Riadok 105:
   - po podaní poslednej dávky lieku nedošlo k žiadnej zásadnejšej zmene intenzity ani charakteru symptómov, pričom charakter symptómov je veľmi akútny (napr. veľká bolesť) alebo život ohrozujúci. Ak po uplynutí 5-násobku hornej hranice odporúčaného intervalu vyhodnocovania symptómov stále nedošlo k žiadnej zmene, liek je s vysokou pravdepodobnosťou nevhodný a je potrebné určiť a podať nový vhodnejší liek.   - po podaní poslednej dávky lieku nedošlo k žiadnej zásadnejšej zmene intenzity ani charakteru symptómov, pričom charakter symptómov je veľmi akútny (napr. veľká bolesť) alebo život ohrozujúci. Ak po uplynutí 5-násobku hornej hranice odporúčaného intervalu vyhodnocovania symptómov stále nedošlo k žiadnej zmene, liek je s vysokou pravdepodobnosťou nevhodný a je potrebné určiť a podať nový vhodnejší liek.
  
-**Poznámka k bodu 1:**Pri opakovanom podávaní lieku sa usilujeme dosiahnuť optimálne dávkovanie,​ čiže minimálne alebo žiadne homeopatické zhoršenie a stabilné zlepšovanie stavu. To je ľahšie dosiahnuteľné podávaním lieku vo vode, kde je možné **intenzitu účinku** dávky lieku regulovať zmenou objemu dávky, jeho väčším zriedením s vodou a úpravou počtu úderov / potrasení pred užitím. Pri opakovanom užívaní suchej dávky rovnakej potencie existuje vyššie riziko KUMULATÍVNEHO účinku jednotlivých dávok lieku a následného homeopatického zhoršenia.+**Poznámka k bodu 1:** Pri opakovanom podávaní lieku sa usilujeme dosiahnuť optimálne dávkovanie,​ čiže minimálne alebo žiadne homeopatické zhoršenie a stabilné zlepšovanie stavu. To je ľahšie dosiahnuteľné podávaním lieku vo vode, kde je možné **intenzitu účinku** dávky lieku regulovať zmenou objemu dávky, jeho väčším zriedením s vodou a úpravou počtu úderov / potrasení pred užitím. Pri opakovanom užívaní suchej dávky rovnakej potencie existuje vyššie riziko KUMULATÍVNEHO účinku jednotlivých dávok lieku a následného homeopatického zhoršenia.
  
-**Poznámka k bodu 2:**Pri veľmi akútnych stavoch opakované podávanie lieku spravidla nevedie k zhoršeniu, keďže stav je už zhoršený prakticky do maximálnej možnej miery. Zvolený liek vhodne opakujeme, aby sme dosiahli dostatočnú stimuláciu životnej sily organizmu. Ak po uplynutí primeranej doby (5-násobok hornej hranice odporúčaného intervalu vyhodnocovania symptómov) nedôjde ku žiadúcemu posunu, je potrebné určiť nový vhodnejší liek.+**Poznámka k bodu 2:** Pri veľmi akútnych stavoch opakované podávanie lieku spravidla nevedie k zhoršeniu, keďže stav je už zhoršený prakticky do maximálnej možnej miery. Zvolený liek vhodne opakujeme, aby sme dosiahli dostatočnú stimuláciu životnej sily organizmu. Ak po uplynutí primeranej doby (5-násobok hornej hranice odporúčaného intervalu vyhodnocovania symptómov) nedôjde ku žiadúcemu posunu, je potrebné určiť nový vhodnejší liek.
  
 ==== Okolnosti umožňujúce opakovanie dávky (len pri podávaní vo vode) ==== ==== Okolnosti umožňujúce opakovanie dávky (len pri podávaní vo vode) ====
Riadok 124: Riadok 124:
 Pri preventívnom užívaní lieku (takom, ktoré nie je indikované zodpovedajúcimi príznakmi, ale slúži len ako prevencia) je lepšie zvoliť jednorazovú dávku strednej až vyššej potencie (30 CH alebo 200 CH) a liek (príliš často) neopakovať,​ aby nedošlo k prípadnému predávkovaniu a následne ku vzniku nežiadúcich účinkov.Ak existuje neodolateľná túžba si dávku zopakovať (niektorí ľudia jednoducho NEVERIA, že jediná dávka môže postačovať),​ RELATÍVNE bezpečné sa javí opakovanie 30 CH raz týždenne alebo 200 CH raz za dva týždne. Pri vzniku akýchkoľvek nových symptómov alebo len podozrenia na ne je akékoľvek ďalšie opakovanie dávky vylúčené! Pri preventívnom užívaní lieku (takom, ktoré nie je indikované zodpovedajúcimi príznakmi, ale slúži len ako prevencia) je lepšie zvoliť jednorazovú dávku strednej až vyššej potencie (30 CH alebo 200 CH) a liek (príliš často) neopakovať,​ aby nedošlo k prípadnému predávkovaniu a následne ku vzniku nežiadúcich účinkov.Ak existuje neodolateľná túžba si dávku zopakovať (niektorí ľudia jednoducho NEVERIA, že jediná dávka môže postačovať),​ RELATÍVNE bezpečné sa javí opakovanie 30 CH raz týždenne alebo 200 CH raz za dva týždne. Pri vzniku akýchkoľvek nových symptómov alebo len podozrenia na ne je akékoľvek ďalšie opakovanie dávky vylúčené!
  
 +<WRAP important >
 Vo všeobecnosti nie je možné PREVENTÍVNE užívanie homeopatických liekov odporučiť,​ keďže tieto sú indikované na základe konkrétnych symptómov a pokiaľ nie sú prítomné symptómy, nie je možné (metódami klasickej homeopatie) určiť liek.Výnimku tvoria stavy, ktorých prítomnosť je možné s určitou pravdepodobnosťou predpokladať,​ ako napr. rôzne pooperačné,​ poúrazové,​ predpôrodné a pôrodné stavy a pod., kedy vhodne vybraný homeopatický liek dokáže daný stav zmierniť alebo úplne zabrániť jeho vzniku. Ďalšou teoretickou možnosťou,​ kedy je možné odporučiť preventívne užívanie homeopatického lieku, je epidémia určitého ochorenia, kedy je prevládajúci obraz ochorenia známy a teda je známy aj vhodný homeopatický liek. Vo všeobecnosti nie je možné PREVENTÍVNE užívanie homeopatických liekov odporučiť,​ keďže tieto sú indikované na základe konkrétnych symptómov a pokiaľ nie sú prítomné symptómy, nie je možné (metódami klasickej homeopatie) určiť liek.Výnimku tvoria stavy, ktorých prítomnosť je možné s určitou pravdepodobnosťou predpokladať,​ ako napr. rôzne pooperačné,​ poúrazové,​ predpôrodné a pôrodné stavy a pod., kedy vhodne vybraný homeopatický liek dokáže daný stav zmierniť alebo úplne zabrániť jeho vzniku. Ďalšou teoretickou možnosťou,​ kedy je možné odporučiť preventívne užívanie homeopatického lieku, je epidémia určitého ochorenia, kedy je prevládajúci obraz ochorenia známy a teda je známy aj vhodný homeopatický liek.
 +</​WRAP>​
 +
 +
 +==== POPISKA DOKUMENTU ====
 +
 +^ Zdroj: | autorský článok |
 +^ Popis: | Dávkovanie homeopatických liekov. |
 +^ Autor: | Bezemek, P. |
 +^ Rok: | 2011 |
 +^ Úpravy: | pravopis; odkazy; formátovanie |
 +^ Atribúcia: | Legatum Homeopathicum |
 +^ Licencia: | Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License. |
 +
sk/davkovanie-homeopatickych-liekov.txt · Posledná úprava: 2014/05/11 13:48 od kevar