Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


sk:davkovanie-homeopatickych-liekov

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
sk:davkovanie-homeopatickych-liekov [2012/05/28 14:46]
legatum [Opakovanie dávky]
sk:davkovanie-homeopatickych-liekov [2012/05/28 14:58]
legatum
Riadok 90: Riadok 90:
   - došlo k podstatnej zmene charakteru symptómov (ďalej aj "zmena obrazu"​ chorobného stavu).   - došlo k podstatnej zmene charakteru symptómov (ďalej aj "zmena obrazu"​ chorobného stavu).
  
-**Poznámka k bodu 1:** Je potrebné rozlišovať medzi HOMEOPATICKÝM zhoršením po podaní lieku a zhoršením symptómov spôsobeným prirodzeným vývojom chorobného stavu. ​[[ako-prebieha-homeopaticka-liecba#​homeozhors|Homeopatické zhoršenie]] je **spôsobené podaním príliš veľkej dávky** homeopatického lieku a následnou prílišnou stimuláciou organizmu, preto je pri PRÍPADNOM opakovaní dávky (keď zhoršenie odoznie) nutné dávku primerane znížiť. Pokiaľ homeopatické zhoršenie nie je príliš intenzívne,​ je potrebné len počkať, kým sa organizmus so "​šokom"​ vysporiada a zareaguje postupným zlepšovaním stavu. Ak je homeopatické zhoršenie príliš intenzívne,​ je potrebné liek antidotovať (zrušiť jeho vplyv) napr. kávou, gáforom, iným homeopatickým liekom alebo inou látkou s výrazným fyziologickým účinkom.+**Poznámka k bodu 1:** Je potrebné rozlišovať medzi HOMEOPATICKÝM zhoršením po podaní lieku a zhoršením symptómov spôsobeným prirodzeným vývojom chorobného stavu. Homeopatické zhoršenie je **spôsobené podaním príliš veľkej dávky** homeopatického lieku a následnou prílišnou stimuláciou organizmu, preto je pri PRÍPADNOM opakovaní dávky (keď zhoršenie odoznie) nutné dávku primerane znížiť. Pokiaľ homeopatické zhoršenie nie je príliš intenzívne,​ je potrebné len počkať, kým sa organizmus so "​šokom"​ vysporiada a zareaguje postupným zlepšovaním stavu. Ak je homeopatické zhoršenie príliš intenzívne,​ je potrebné liek antidotovať (zrušiť jeho vplyv) napr. kávou, gáforom, iným homeopatickým liekom alebo inou látkou s výrazným fyziologickým účinkom.
  
 Pri zhoršení symptómov spôsobeným prirodzeným vývojom chorobného stavu podaný liek zjavne NEBOL homeopatický k danému stavu, preto je nutné určiť a podať NOVÝ vhodnejší liek.Rozlíšiť medzi homeopatickým a nehomeopatickým zhoršením symptómov nemusí byť v praxi vždy jednoduché,​ no homeopatické zhoršenie sa spravidla vyznačuje **náhlym a neočakávaným zintenzívnením symptómv**,​ vzhľadom na doterajší priebeh chorobného stavu. Pri zhoršení symptómov spôsobeným prirodzeným vývojom chorobného stavu podaný liek zjavne NEBOL homeopatický k danému stavu, preto je nutné určiť a podať NOVÝ vhodnejší liek.Rozlíšiť medzi homeopatickým a nehomeopatickým zhoršením symptómov nemusí byť v praxi vždy jednoduché,​ no homeopatické zhoršenie sa spravidla vyznačuje **náhlym a neočakávaným zintenzívnením symptómv**,​ vzhľadom na doterajší priebeh chorobného stavu.
Riadok 124: Riadok 124:
 Pri preventívnom užívaní lieku (takom, ktoré nie je indikované zodpovedajúcimi príznakmi, ale slúži len ako prevencia) je lepšie zvoliť jednorazovú dávku strednej až vyššej potencie (30 CH alebo 200 CH) a liek (príliš často) neopakovať,​ aby nedošlo k prípadnému predávkovaniu a následne ku vzniku nežiadúcich účinkov.Ak existuje neodolateľná túžba si dávku zopakovať (niektorí ľudia jednoducho NEVERIA, že jediná dávka môže postačovať),​ RELATÍVNE bezpečné sa javí opakovanie 30 CH raz týždenne alebo 200 CH raz za dva týždne. Pri vzniku akýchkoľvek nových symptómov alebo len podozrenia na ne je akékoľvek ďalšie opakovanie dávky vylúčené! Pri preventívnom užívaní lieku (takom, ktoré nie je indikované zodpovedajúcimi príznakmi, ale slúži len ako prevencia) je lepšie zvoliť jednorazovú dávku strednej až vyššej potencie (30 CH alebo 200 CH) a liek (príliš často) neopakovať,​ aby nedošlo k prípadnému predávkovaniu a následne ku vzniku nežiadúcich účinkov.Ak existuje neodolateľná túžba si dávku zopakovať (niektorí ľudia jednoducho NEVERIA, že jediná dávka môže postačovať),​ RELATÍVNE bezpečné sa javí opakovanie 30 CH raz týždenne alebo 200 CH raz za dva týždne. Pri vzniku akýchkoľvek nových symptómov alebo len podozrenia na ne je akékoľvek ďalšie opakovanie dávky vylúčené!
  
 +<WRAP important >
 Vo všeobecnosti nie je možné PREVENTÍVNE užívanie homeopatických liekov odporučiť,​ keďže tieto sú indikované na základe konkrétnych symptómov a pokiaľ nie sú prítomné symptómy, nie je možné (metódami klasickej homeopatie) určiť liek.Výnimku tvoria stavy, ktorých prítomnosť je možné s určitou pravdepodobnosťou predpokladať,​ ako napr. rôzne pooperačné,​ poúrazové,​ predpôrodné a pôrodné stavy a pod., kedy vhodne vybraný homeopatický liek dokáže daný stav zmierniť alebo úplne zabrániť jeho vzniku. Ďalšou teoretickou možnosťou,​ kedy je možné odporučiť preventívne užívanie homeopatického lieku, je epidémia určitého ochorenia, kedy je prevládajúci obraz ochorenia známy a teda je známy aj vhodný homeopatický liek. Vo všeobecnosti nie je možné PREVENTÍVNE užívanie homeopatických liekov odporučiť,​ keďže tieto sú indikované na základe konkrétnych symptómov a pokiaľ nie sú prítomné symptómy, nie je možné (metódami klasickej homeopatie) určiť liek.Výnimku tvoria stavy, ktorých prítomnosť je možné s určitou pravdepodobnosťou predpokladať,​ ako napr. rôzne pooperačné,​ poúrazové,​ predpôrodné a pôrodné stavy a pod., kedy vhodne vybraný homeopatický liek dokáže daný stav zmierniť alebo úplne zabrániť jeho vzniku. Ďalšou teoretickou možnosťou,​ kedy je možné odporučiť preventívne užívanie homeopatického lieku, je epidémia určitého ochorenia, kedy je prevládajúci obraz ochorenia známy a teda je známy aj vhodný homeopatický liek.
 +</​WRAP>​
 +
 +
 +==== POPISKA DOKUMENTU ====
 +
 +^ Zdroj: | autorský článok |
 +^ Popis: | Dávkovanie homeopatických liekov. |
 +^ Autor: | Bezemek, P. |
 +^ Rok: | 2011 |
 +^ Úpravy: | pravopis; odkazy; formátovanie |
 +^ Atribúcia: | Legatum Homeopathicum |
 +^ Licencia: | Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License. |
 +
sk/davkovanie-homeopatickych-liekov.txt · Posledná úprava: 2014/05/11 13:48 od kevar