Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


sk:davkovanie-homeopatickych-liekov

Toto je staršia verzia dokumentu!


Dávkovanie homeopatických liekov.

Popri správnom výbere homeopatického lieku je pre dosiahnutie najlepšieho možného výsledku veľmi dôležité jeho optimálne dávkovanie. Dávkovanie homeopatického lieku je optimálne vtedy, keď sú splnené nasledujúce podmienky:

  1. Dochádza len k minimálnemu alebo žiadnemu zhoršeniu symptómov po podaní lieku.
  2. Stav sa stabilne zlepšuje. To, či je zlepšovanie pomalé alebo rýchle, závisí od mnohých faktorov; dôležitejšie je tu stabilné tempo zlepšovania, nie jeho rýchlosť.

Tento článok popisuje nielen spôsoby užívania homeopatického lieku, ale najmä okolnosti za akých je vhodné / nevhodné dávku opakovať. Spôsob užívania sa nevzťahuje na LM potencie, ktoré sa u nás ani bežne nepredávajú, ale len na C resp. CH potencie (u nás bežne dostupné) a D potencie (používané najmä v nemecky hovoriacich krajinách).

Spôsoby užívania lieku

Homeopatické lieky sú väčšinou dostupné vo forme sacharózo-laktózových granulí (ďalej aj „guličky“), avšak pre účely užívania lieku je vo všeobecnosti vhodnejší spôsob užívania po rozpustení lieku vo vode (ďalej aj „podávanie vo vode“). Pokiaľ je k dispozícii čas a vhodná nádoba na prípravu lieku pre podávanie vo vode, tento spôsob je potrebné uprednostniť pred priamym užívaním granulí (ďalej aj „suchá dávka“). Oproti suchej dávke má podávanie vo vode nasledujúce výhody:

  • Možnosť oveľa presnejšej regulácie veľkosti dávky a tým aj intenzity účinku.
  • V porovnaní so suchou dávkou, organizmus spravidla lepšie toleruje častejšie opakovanie (aj z toho dôvodu, že liek je pri každom ďalšom podaní jemne pozmenený).
  • Nižšia spotreba pôvodného lieku, takže jedno balenie je možné použiť viackrát.
You could leave a comment if you were logged in.
sk/davkovanie-homeopatickych-liekov.1330293903.txt.gz · Posledná úprava: 2012/02/26 22:05 od legatum