Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


sk:davkovanie-homeopatickych-liekov

Toto je staršia verzia dokumentu!


Dávkovanie homeopatických liekov.

Popri správnom výbere homeopatického lieku je pre dosiahnutie najlepšieho možného výsledku veľmi dôležité jeho optimálne dávkovanie. Dávkovanie homeopatického lieku je optimálne vtedy, keď sú splnené nasledujúce podmienky:

 1. Dochádza len k minimálnemu alebo žiadnemu zhoršeniu symptómov po podaní lieku.
 2. Stav sa stabilne zlepšuje. To, či je zlepšovanie pomalé alebo rýchle, závisí od mnohých faktorov; dôležitejšie je tu stabilné tempo zlepšovania, nie jeho rýchlosť.

Tento článok popisuje nielen spôsoby užívania homeopatického lieku, ale najmä okolnosti za akých je vhodné / nevhodné dávku opakovať. Spôsob užívania sa nevzťahuje na LM potencie, ktoré sa u nás ani bežne nepredávajú, ale len na C resp. CH potencie (u nás bežne dostupné) a D potencie (používané najmä v nemecky hovoriacich krajinách).

Spôsoby užívania lieku

Homeopatické lieky sú väčšinou dostupné vo forme sacharózo-laktózových granulí (ďalej aj „guličky“), avšak pre účely užívania lieku je vo všeobecnosti vhodnejší spôsob užívania po rozpustení lieku vo vode (ďalej aj „podávanie vo vode“). Pokiaľ je k dispozícii čas a vhodná nádoba na prípravu lieku pre podávanie vo vode, tento spôsob je potrebné uprednostniť pred priamym užívaním granulí (ďalej aj „suchá dávka“). Oproti suchej dávke má podávanie vo vode nasledujúce výhody:

 • Možnosť oveľa presnejšej regulácie veľkosti dávky a tým aj intenzity účinku.
 • V porovnaní so suchou dávkou, organizmus spravidla lepšie toleruje častejšie opakovanie (aj z toho dôvodu, že liek je pri každom ďalšom podaní jemne pozmenený).
 • Nižšia spotreba pôvodného lieku, takže jedno balenie je možné použiť viackrát.

Podávanie lieku vo vode

1. Pred prvým užití lieku je potrebné v čistej sklenej alebo umelohmotnej fľaške nechať rozpustiť vo vode DVE alebo TRI guličky lieku. (Lieku sa nedotýkame.)

 • Vhodnou fľaškou je akákoľvek čistá nádoba vhodná na uchovávanie pitnej vody, najlepšie zo skla, ale môže byť aj z umelej hmoty; napríklad fľaša od (neochutenej) minerálky je vyhovujúca.
 • Množstvo vody závisí od predpokladanej frekvencie užívania. Dôležité je, aby fľaška nebola naplnená vodou úplne doplna, ale maximálne do troch štvrtín. Približne 3 dcl vody v pollitrovej fľaške sú vyhovujúce. Rovnako vhodných je 30 ml vody v 50 ml liekovke. Samozrejme, väčší objem tekutiny vystačí na viac dávok.
 • Veľmi vhodné sú čisté nepoužité sklené liekovky (objemy od 50 ml do 500 ml, podľa predpokladanej frekvencie užívania), ktoré sa dajú kúpiť v lekárňach alebo predajniach so zdravotníckymi potrebami.
 • Čo sa týka kvality vody, vhodná je napríklad stolová voda, minerálka bez bubliniek alebo filtrovaná voda, NIE chlórovaná voda z vodovodu (iba ak v krajnom prípade). Tiež nie sú vhodné silne mineralizované vody a rôzne „medokýše“.
 • Fľašku s liekom je vhodné skladovať v chladničke (aby sa voda s liekom príliš skoro nepokazila), pokiaľ to nie je možné, tak na suchom a relatívne chladnom mieste. Do fľašky s liekom je pre účely konzervácie možné (ale nie nutné) pridať malé množstvo neochuteného alkoholu (napr. kvalitnej vodky). Fľašku je vhodné označiť názvom lieku a dátumom, kedy bol pripravený. Jedna fľaška sa smie použiť len na prípravu jedného lieku a po použití je potrebné ju znehodnotiť a ďalej nepoužívať!
 • Liek by nemal byť vystavovaný priamemu slnečnému žiareniu, teplotám nad 50 stupňov Celzia, silnému elektromagnetickému žiareniu (mobilné telefóny, televízory, počítače, reproduktory, rôzne vysielačky, bezdrôtové modemy, mikrovlnky, elektrické spotrebiče atď.) – v opačnom prípade môže dojsť k strate účinnosti.

2. Pred užitím jednej dávky je potrebné niekoľkokrát udrieť fľašku o tvrdý povrch, prípadne silno potriasť / pretrepať (napríklad 3-5x).

 • Silou a počtom úderov / potrasení je možné upravovať intenzitu účinku lieku. Viac úderov má za následok intenzívnejší účinok, ale súčasne vyššie riziko zhoršenia symptómov po užití. V každom prípade je potrebné aplikovať minimálne dva údery.

3. Odpiť za malý hlt, to znamená asi za čajovú lyžičku. Podržať niekoľko sekúnd v ústach, potom prehltnúť. Pokiaľ je to možné, aspoň 10 minút pred a po užití lieku nič nejesť a nepiť (s výnimkou čistej vody). Ak ústne podanie nie je vhodné alebo praktické (napr. pri bolestivom prehĺtaní) alebo pri veľmi citlivých osobách, liek je možné aplikovať aj tzv. olfakciou, keď sa fľaška s liekom priloží k nosnej dierke a silným nadýchnutím sa vodné výpary z fľašky dostanú do organizmu. Nevdychuje sa tekutina, ale len výpary! Liek je tiež možné aplikovať pod nos, napríklad nakvapkaním alebo pomocou čistej vaty.

 • Regulovaním OBJEMU dávky (jedna lyžička / viac lyžičiek / malý hlt / veľký hlt) je možné upravovať intenzitu účinku lieku. Väčší objem má za následok intenzívnejší účinok, ale súčasne vyššie riziko zhoršenia symptómov po užití.
 • Pri mimoriadne citlivých osobách je možné dávku pred podaním ešte viac zriediť tak, že bežnú dávku (napr. jednu čajovú lyžičku) rozriedime v INEJ nádobe (najlepšie jednorazový plastový pohárik, ktorý sa po použití znehodnotí) vo vhodnom množstve vody a dávku podáme až z tejto zriedenej verzie.

Pri ďalšej dávke sa postupuje od bodu 2.

You could leave a comment if you were logged in.
sk/davkovanie-homeopatickych-liekov.1330294434.txt.gz · Posledná úprava: 2012/02/26 22:13 od legatum