Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


sk:studie

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Previous revision
sk:studie [2017/07/25 17:39]
46.161.9.20 x4kfxuoa
sk:studie [2017/09/25 04:48] (aktuálne)
legatum stará verzia bola obnovená (2017/05/28 13:09)
Riadok 1: Riadok 1:
-wh0cd269200 <href=http://eloconcreamoverthecounter.us.com/>elocon cream over the counter</a> <a href=http://cafergot2016.us.com/>cafergot medication</a> <a href=http://zoloft.us.com/>buy zoloft without pres</a<a href=http://ampicillin2016.us.com/>ampicillin</a+====== Vedecké štúdie ​homeopatia ​====== 
 + 
 +Vedecké štúdie venujúce sa homeopatií sme rozdelili do štyroch častí:  
 + 
 +  * **I. Databázy a zoznamy štúdií** -  v tejto časti sú odkazy na databázy a zoznamy homeopatických štúdií. 
 + 
 +  * **II. Klinické štúdie klasickej homeopatie** - časť venujúca sa výskumu klasickej (individualizovanej) homeopatie. V metodike týchto štúdii sú dodržané základné princípy homeopatie ako sú zákon podobnosti, podávanie minimálnej dávky a jedného lieku u každého pacienta (bližšie [[http://legatum.sk/​sk:​homeopathy]])Predpis lieku je prísne individuálny. Autori stránky považujú výsledky práve týchto štúdií za najrelevantnejšie z pohľadu posúdenia účinnosti/neúčinnosti homeopatie.  
 + 
 +  * **III. Ostatné klinické štúdie s použitím homeopatických liekov** - v tejto časti sú zahrnuté klinické štúdie použitia homeopatických liekov spôsobmi, ktoré nespĺňajú základné princípy homeopatie (bližšie [[http://​legatum.sk/​sk:​homeopathy]]). Predpis homeopatických liekov nie je výlučne individualizovaný. Z výsledkov týchto štúdii preto nie je možné urobiť záver o účinnosti/​ neúčinnosti homeopatie. ​ Väčšina mediálne diskusovaných štúdií homeopatie patrí práve do tejto oblasti.  
 +   
 +  * **IV. Základný výskum v homeopatii** - v tejto časti sme zaradili štúdie predklinického - základného výskumu homeopatie. Cieľom týchto štúdií je bližšie popísať ​objasniť fenomény vznikajúce pri použití homeopatík (potencovaných látok) na živé a neživé systémy. Používajú sa tu rôzne fyzikálno-chemické,​ rastlinné a zvieracie modely. 
 + 
 + 
 + 
 +===== I. Databázy a zoznamy štúdií ===== 
 + 
 +<WRAP round info 60%> 
 +V tejto časti sú odkazy na databázy a zoznamy homeopatických štúdií. 
 +</WRAP> 
 + 
 +__I.1.Databázy štúdií:​__  
 + 
 +  * **CORE-Hom Database** ​ - //obsahuje vyše 1100 publikovaných štúdií u ľudí, štúdie sa dajú triediť podľkritérii, stále dopĺňaná prehľadná databáza// - [[http://​archiv.carstens-stiftung.de/​core-hom/​login.php]] 
 + 
 +  * **CAM-QUEST Database** ​ - //obsahuje vyše 700 publikovaných štúdií u ľudí, obsahuje nielen homeopatické štúdie// - [[http://​www.cam-quest.org/​en/​search/​therapies/?​l1=403]] 
 + 
 +  * **HomVetCR Database** - Veterinary Clinical Research-Database in Homeopathy - //obsahuje okolo 300 publikovaných štúdií na zvieratách//​ - [[http://archiv.carstens-stiftung.de/​clinresvet/​index.php]] 
 + 
 +  * **HomBRex database** - The Homeopathic Basic Research experiments database - //obsahuje viac než 1700 publikovaných experimentov základneho výskumu, 1300 článkov// - [[http://​archiv.carstens-stiftung.de/​hombrex/​index.php]] 
 + 
 + 
 +__I.2.Zoznamy randomizovaných štúdií:​__ ​  
 + 
 + 
 +  * **Mathie RT (2015) - prehľad štúdii** -- "​Controlled clinical studies of homeopathy."​ Homeopathy. 2015 Oct;​104(4):​328-32.([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​26678738]])  
 + 
 +  * **Mathie RT et al. (2014) - štúdie 2012-2013** --// 27 štúdií//​-- "​Randomised placebo-controlled trials of individualised homeopathic treatment: systematic review and meta-analysis."​ Syst Rev. 2014 Dec 6;3:142- Additional File 2.([[http://​www.systematicreviewsjournal.com/content/​3/​1/​142]])  
 + 
 +  * **Mathie RT et al. (2013) - štúdie do roku 2011** --// 263 štúdií, porovnanie s dvoma predchádzajúcimi prehľadmi (Linde et al., 1997; Shang et al., 2005)//-- "​Randomised controlled trials of homeopathy in humans: characterising the research journal literature for systematic review."​ Homeopathy. 2013 Jan;​102(1):​3-24.([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​23290875]]) 
 + 
 +  * **Clausen J et al. (2013)** -- //prehľad klinických,​ placebom-kontrolovaných štúdií veterinárnej homeopatie, do apr/2012, 203 kontrolovaných,​ 146 randomizovaných,​ 57 nerandomizovaných,​ 97 placebom-kontrolovaných štúdií// -- "​Veterinary Clinical Research Database for Homeopathy: Placebo-controlled trials."​ Complement Ther Med. 2013 Apr;​21(2):​115-20. ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​23497815]]) 
 + 
 +  * **Mathie et al. (2012)** --//zoznam randomizovaných štúdií v homeopatií u zvierat, do marca 2011, 38 štúdií//​-- "​Randomised controlled trials of veterinary homeopathy: characterising the peer-reviewed research literature for systematic review"​. Homeopathy. 2012 Oct;​101(4):​196-203. ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​23089214]]) 
 + 
 +  * **Endler et al. (2010)** - //​prehľadová práca, opakované experimenty základného výskumu, 107 štúdií, 24 modelov// - "​Repetitions of fundamental research models for homeopathically prepared dilutions beyond 10(-23): a bibliometric study."​ Homeopathy. 2010 Jan;​99(1):​25-36.([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​20129174]]) 
 + 
 + 
 +=====II. Klinické štúdie klasickej (individualizovanej) homeopatie===== 
 + 
 +<WRAP round info 60%> 
 +Časť venujúca sa výskumu klasickej (individualizovanej) homeopatie. V metodike týchto štúdii sú dodržané základné princípy homeopatie ako sú zákon podobnosti, podávanie minimálnej dávky a jedného lieku u každého pacienta (bližšie [[http://​legatum.sk/​sk:​homeopathy]]). Predpis lieku je prísne individuálny. Autori stránky považujú výsledky práve týchto štúdií za najrelevantnejšie z pohľadu posúdenia účinnosti/​neúčinnosti homeopatie. 
 +</WRAP> 
 + 
 +__ II.1.) Metaanalýzy __ 
 + 
 +  * **Mathie RT et al. (2014)** - do roku 2014 najväčšia analýza randomizovaných štúdií individualizovanej homeopatie (peer-reviewed). __Záver:__ možný špecifický účinok homeopatie (POR 1,53-1,98; p<0,001); __celkovo nižšia kvalita__ sledovaných štúdii; nepotvrdilo sa, že štúdie s nižšou kvalitou vykazujú väčší terapeutický účinok homeopatie oproti štúdiám vyššej kvality; potreba ďalších štúdií "​Randomised placebo-controlled trials of individualised homeopathic treatment: systematic review and meta-analysis."​ Syst Rev. 2014 Dec 6;​3:​142.([[http://​www.systematicreviewsjournal.com/​content/​3/​1/​142]])  
 + 
 +  * **Nuhn et al. (2010)** - --//Vplyv placeba u randomizovaných placebom kontrolovaných štúdií v klasickej homeopatií nezdá sa byť väčší ako u konvenčných štúdií.//​-- "​Placebo effect sizes in homeopathic compared to conventional drugs - systematic review of randomised controlled trials."​ Homeopathy. 2010 Jan;​99(1):​76-82. ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​20129180]]) 
 + 
 +  * **Linde K, Melchart D (1998)** -  __Záver:__ možný špecifický účinok homeopatie; celkovo nižšia kvalita sledovaných štúdii; potreba ďalších štúdií "​Randomized controlled trials of individualized homeopathy: a state-of-the-art review."​ J Altern Complement Med. 1998 Winter;​4(4):​371-88.([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​9884175]],​ [[http://​homeopathie-wijtenburg.nl/​wp-content/​uploads/​2014/​10/​5-Linde-review-individualized-hom-JACM-1998.pdf]])  
 +  
 +  * **Ernst, (1998)** - --//​komparatívna štúdia-vybraných 6 homeopatických a alopatických štúdií, __nedostatočne popísaná metodika výberu štúdií a hodnotenia ich kvality__ so __záverom:​__ Slabá kvalita štúdii. Homeopatia v 2 štúdiách účinnejšia,​ v 2 horšia a v 2 rovnako účinná ako alopatická liečba. Nie je možné urobiť záver. // [[http://​www.crd.york.ac.uk/​crdweb/​ShowRecord.asp?​View=Full&​ID=11999000356#​.VVEFdNPtlBd]] 
 + 
 + 
 +=====III. Ostatné klinické štúdie s použitím homeopatických liekov===== 
 + 
 +<WRAP round info 60%> 
 +V tejto časti sú zahrnuté klinické štúdie použitia homeopatických liekov spôsobmi, ktoré nespĺňajú základné princípy homeopatie (bližšie [[http://legatum.sk/​sk:​homeopathy]])Predpis homeopatických liekov nie je výlučne individualizovaný. __Z výsledkov týchto štúdii preto nie je možné urobiť záver o účinnostineúčinnosti homeopatie. ​ Väčšina mediálne diskusovaných štúdií homeopatie patrí práve do tejto oblasti__. Bližšie Vithoulkas,​2017 ([[https://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pmc/​articles/​PMC5304371/​]]) 
 +</WRAP> 
 + 
 +==== III.A. Ostatné klinické štúdie u ľudí ==== 
 + 
 +__ III.A.1.) Metaanalýza účinnosti homeopatie bez individualizovanej (klasickej) homeopatie __  
 + 
 +  * **Mathie et al (2017)** -- Záver: analýza 75 randomizovaných štúdii (pre 48 klinických stavov do konca roku 2014) neindividualizovanej homeopatie ukazuje signifikantný rozdiel účinnosti homeopatie oproti placebu. Avšak pri zhodnotení kvalitnejších štúdii nebol prítomný signifikantný rozdiel v efektivite oproti placebu. "​Randomised,​ double-blind,​ placebo-controlled trials of non-individualised homeopathic treatment: systematic review and meta-analysis."​ ([[https://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​28340607]]) 
 + 
 +__ III.A.2.) Globálne metaanalýzy homeopatie - novšie __  
 + 
 +<WRAP round info 60%>  
 +// Jedná sa o metaanalýzy klinických homeopatických štúdii ako celku. Neberie sa ohľad na rozdiely medzi jednotlivými formami homeopatie (individualizovaná homeopatia, použitie polykomponentných prípravkov,​ homeopatia podľštandardných diagnóz, izopatia, atď.) a ani sa v nich neposudzuje správnosť použitej homeopatie v jednotlilvých štúdiách. Výrazne to znižuje hodnotu a možnosť generalizovania záverov týchto metaanalýz.// ​</WRAP> 
 + 
 +  * **Stub et al (2016)** -- "​Adverse effects of homeopathy, what do we know? A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials."​ //Klinické zhoršenie pacientov (tzv.homeopatické zhoršenie) je bežne popisované v homeopatických štúdiách. Percento klinicky zhoršených pacientov pri homeopatickej liečbe sa nelíši od klinicky zhoršených pacientov pri placebe ​konvenčnej liečbe. Prehľadová práca a metanalýza randomizovaných klinických štúdii 1995-2011.// ​ ([[https://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​27261996]])  
 + 
 +  * **Australian NHMRC statement (2015)** ([[https://​www.nhmrc.gov.au/​health-topics/​complementary-medicines/​homeopathy-review]])- __//​Kritický komentár://​__ [[https://​www.hri-research.org/​resources/​homeopathy-the-debate/​the-australian-report-on-homeopathy/​australian-nhmrc-report-in-detail/​]],​ [[http://www.homeopathyoz.org/​news-8.html]]  
 + 
 +  * **Bornhöft G. et al. (2011)** -- "​Homeopathy in Healthcare – Effectiveness,​ Appropriateness,​ Safety, Costs - An HTA report on homeopathy as part of the Swiss Complementary Medicine Evaluation Programme."​([[http://​link.springer.com/book/​10.1007/​978-3-642-20638-2/​page/​1]]) 
 + 
 +  * **Bornhöft G. et al. (2006)** -- "​Effectiveness,​ safety and cost-effectiveness of homeopathy in general practice - summarized health technology assessment."​ Forsch Komplementmed. 2006;13 Suppl 2:19-29. Epub 2006 Jun 26. - [[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​16883077|http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​16883077]]. __//​Komentáre k práci Bornhöfta a kol.://__ //Shaw DM. The Swiss report on homeopathy: a case study of research misconduct. Swiss Med Wkly. 2012 May 31;​142:​w13594. [[http://​www.smw.ch/​content/​smw-2012-13594/​]] // //Reply to Shaw DM: von Ammon K, Bornhöft G, Maxion-Bergemann S, Righetti M, Baumgartner S,​Thurneysen A, Wolf U, Matthiessen PF. Familiarity,​ objectivity - and misconduct: Counterstatement to Shaw DM. The Swiss Report on homoeopathy:​ a case study of research misconduct. Swiss Med Wkly. 2012;​142:​w13594. [[http://​www.smw.ch/​content/​smw-2013-13720/​]] // 
 + 
 +  * **Shang A et al. (2005)** -- "Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? Comparative study of placebo-controlled trials of homoeopathy and allopathy"​. Lancet. 2005 Aug 27-Sep 2;​366(9487):​726-32. [[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​16125589]]. __Popis štúdie:​__//​- Na analýzu bolo vybraných 110 homeopatických štúdií a 110 zodpovedajúcich štúdií konvenčnej medicíny. Konečné závery vznikli porovnaním štúdií väčších s lepšou kvalitou (1.pilier výskumu homeopatie-viď úvod) – 8 homeopatických a 6 konvenčnej medicíny. __Záver Shang et al.__: ​ Dôkaz špecifického pôsobenia homeopatie je slabý, kdežto existuje silný dôkaz špecifického pôsobenia konvenčnej medicíny. __Komentáre k práci Shanga et al.:__ Aj v tejto práci sa neprihliada ku kvalite použitej homeopatie (viď úvod) - iba dve z 8 porovnávaných homeopatických štúdií ([[https://​apgaylard.wordpress.com/​2007/​11/​28/​the-myth-of-the-secret-eight/​]]) mali dostatočnú kvalitu a skúmali individualizovanú (klasickú) homeopatiu (konkrétne Walach et al. 1997, Jacobs et al. 2000). To je dôvod nízkej externej validity výsledkov.//​ 
 + 
 +__ III.A.3.) Globálne metaanalýzy homeopatie - staršie __ 
 + 
 +  * **a.) s dôležitými námietkami,​ ale homeopatia sa skôr líši od placeba:​** 
 +        * Jonas et al, 2003 - [[http://​www.annals.org/​content/​138/​5/​393.long]] 
 +        * Cucherat et al, 2000 - [[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​10853874]] 
 +        * Linde et al, 1997 - [[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​9310601]] - //nadstavba štúdie:// - Linde et al, 1999 - [[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​10391656]] - komentované:​ Ernst et al, 2000 - [[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​11186614]] a Ludtke,2002 - [[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​11781130]] 
 +        * Kleijnen et al, 1991 - [[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pmc/​articles/​PMC1668980/​]]  
 + 
 + 
 +  * **b.) homeopatia sa nelíši od placeba** 
 +        * Ernst et al, 2002 - http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pmc/​articles/​PMC1874503/​ 
 + 
 +  * **c.) nezatriedené** 
 +        *Linde et al, 2001 - [[http://​www.biomedcentral.com/​1472-6882/​1/​4]] 
 + 
 + 
 +__ III.A.4.) Vybrané užšie metaanalýzy (špecifické medicínske diagnózy, homeopatiká)__ 
 + 
 +  * **Banerjee et al. (2017)**. "​Homeopathy for Allergic Rhinitis: A Systematic Review."​ -- Homeopatické randomizované štúdie pri alergickej rinitíde - nájdených celkovo 11 štúdií do decembra 2015 (izopatia, Galphimia glauca, nosný sprej). Záver: použitie Galphinie a homeopatického nosného spreja môže mať benefit na nosné a očné príznaky. Slabá kvalita štúdií. Doteraz neexistuje štúdia individualizovanej homeopatie u alergickej rinitídy. ([[https://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​28437146]]) 
 + 
 +  * **Mathie RT, Frye J, Fisher P (2015)**. Homeopathic Oscillococcinum® for preventing and treating influenza and influenza-like illness. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Jan 28;​1:​CD001957. ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​25629583]])  
 + 
 + 
 + 
 +==== III.B. Ostatné klinické štúdie u zvierat ==== 
 + 
 +__ III.B.1.) ​ Metaanalýzy __ 
 + 
 +  * **Mathie, Clausen (2015)** --//prvá globálna metaanalýza klinických randomizovaných štúdii veterinárnej homeopatie; zahŕňa 2 štúdie individualizovanej homeopatie, 10 štúdií neindividualizovanej homeopatie, 6 profylaktických štúdií// - __Záver:__ nízka kvalita štúdií, možný efekt homeopatickej liečby (OR=1,​69-2,​62,​ p=0,​01-0,​02). "​Veterinary homeopathy: meta-analysis of randomised placebo-controlled trials."​ Homeopathy. 2015 Jan;​104(1):​3-8. [[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​25576265]];​ Vet.Rec (2014) - [[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​25324413]] 
 + 
 +__ III.B.2.) ​  ​Vybrané klinické štúdie u zvierat __ 
 + 
 +  * **Camerlink I. et al.(2010)** "​Homeopathy as replacement to antibiotics in the case of Escherichia coli diarrhoea in neonatal piglets."​ Homeopathy. 2010 Jan;​99(1):​57-62. - [[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​20129177|http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​20129177]] 
 + 
 + 
 + 
 +=====IV. Základný výskum v homeopatii===== 
 + 
 +<WRAP round info 60%> 
 +V tejto časti sme zaradili štúdie základného výskumu. Cieľom týchto štúdií je bližšie popísať a objasniť fenomény vznikajúce pri použití homeopatík (potencovaných látok) na živé a neživé systémy. Používajú sa tu rôzne fyzikálno-chemické,​ rastlinné, zvieracie a ľudské modely. 
 +</WRAP> 
 + 
 +==== IV.A. Základný výskum na ľuďoch ==== 
 + 
 +//​predpoklady vybratých štúdií: použitie vysokých potencií (12CH a viac) a zaslepené skúšanie//​ 
 + 
 +__ IV.A.1.) ovplyvnenie chorôb u ľudí:__ 
 + 
 +  * **Teixeira MZ et al. ** -- //použitie potencovaného estrogénu pri zmiernení príznakov endometriózy. Príznaky endometriózy sú viazané na vyššie hladiny estrogénu. n=50 žien// -- "​Potentized estrogen in homeopathic treatment of endometriosis-associated pelvic pain: A 24-week, randomized, double-blind,​ placebo-controlled study."​. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2017 Jan 25;​211:​48-55. ([[https://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​28187404]]) 
 + 
 + 
 +==== IV.B. Základný výskum na zvieratách ==== 
 + 
 +//​predpoklady vybratých štúdií: použitie vysokých potencií (12CH a viac) a zaslepené skúšanie//​ 
 + 
 +__ IV.B.1.) Ovplyvnenie fyziologických funkcií zvierat: __ 
 + 
 +  * **Endler et al. (2007)** "​Treatment of lowland frogs from the spawn stage with homeopathically prepared thyroxin (10(-30))."​ ScientificWorldJournal. 2007 Oct 22;​7:​1697-702. - [[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​17982565|http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​17982565]] 
 + 
 +  * **Ruiz-Vega et al. (2005) **-- "​Histamine at high dilution reduces spectral density in delta band in sleeping rats". Homeopathy (2005), Vol. 94(2), pp. 86-91 ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​15892488]]) 
 + 
 +  * **Welles et al. (2007) **-- "​Pretreatment with thyroxin 10(-8) and the effect of homeopathically prepared thyroxin 10(-30) on highland frogs--a multi-researcher study."​ Forsch Komplementärmed (2007), Vol. 14(6), pp. 353-357 ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​18219210]]) 
 + 
 +  * **Weber et al. (2008) **-- "The effect of homeopathically prepared thyroxine on highland frogs: influence of electromagnetic fields"​. Homeopathy (2008), Vol. 97(1), pp. 3-9 ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​18194759]]) 
 + 
 +  * **de Oliviera et al. (2011) **--"​Mercurius solubilis: actions on macrophages"​. Homeopathy (2011), Vol. 100(4), pp. 228-236 ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​21962197]]) 
 + 
 +  * **Kiefer et al. (2012) ** --"​Lowland amphibians - recalculation of data on effects of diluted thyroxine"​. Int J High Dil Res (2012), Vol. 11(38), pp. 3-18 ([[http://​www.feg.unesp.br/​~ojs/​index.php/​ijhdr/​article/​view/​526]]) 
 + 
 +//​negatívny výsledok://​ 
 + 
 +  * **Velkers et al. (2005) **-- "​Isopathic and pluralist homeopathic treatment of commercial broilers with experimentally induced colibacillosis"​ Res Vet Science (2005), Vol. 78(1), pp. 77-83([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​15500843]]) 
 + 
 +  * **Siegling-Vlitakis et al. (2009) **-- "In vitro examination of potentized atropine sulfate dilutions on the contractility of the isolated rat ileum"​. J Altern Complement Med (2009), Vol. 15(10), pp. 1121-1126([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​19824820]]) 
 + 
 + 
 + 
 +__ IV.B.2.) ovplyvnenie chorôb a toxikologické štúdie u zvierat (okrem klinických štúdií s individualizovanou homeopatiou):​__ 
 + 
 +  * **Clausen J et al. ** -- //​prehľadová práca, 48 štúdií z rokov 1832-2009// -- "​Infection models in basic research on homeopathy"​. Homeopathy. 2010 Oct;​99(4):​263-70. ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​20970096]]) 
 + 
 +//novšie alebo vybrané staršie štúdie://​ 
 + 
 +  * **Biswas et al. (2005) **--"​Efficacy of the potentized homeopathic drug, Carcinosin 200, fed alone and in combination with another drug, Chelidonium 200, in amelioration of p-Dimethylaminoazobenzene-induced hepatocarcinogenesis in mice". J Altern Complement Med (2005), Vol. 11(5), pp. 839-854 ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​16296917]]) 
 + 
 +  * **Paula Coelho et al. (2006) **-- "​Therapeutic and pathogenetic animal models for Dolichos pruriens"​. Homeopathy (2006), Vol. 95(3), pp. 136-143([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​16815516]]) 
 + 
 +  * **Jonas et al. (2006) **-- "Can homeopathic treatment slow prostate cancer growth?"​ Integr Cancer Ther (2006), Vol. 5(4), pp. 343-349 ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​17101763]]) 
 + 
 +  * **MacLaughlin et al. (2006) **-- "​Effects of homeopathic preparations on human prostate cancer growth in cellular and animal models"​. Integr Cancer Ther (2006), Vol. 5(4), pp. 362-372 ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​17101766]]) 
 + 
 +  * **Banerjee et al. (2007) **-- "A potentized homeopathic drug, Arsenicum album 200, can ameliorate genotoxicity induced by repeated injections of arsenic trioxide in mice". J Vet Med (A) (2007), Vol. 54(7), pp. 370-376([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​17718811]]) 
 + 
 +  * **Pathak et al. (2007) **-- "​Supportive evidence for the anticancerous potential of alternative medicine against hepatocarcinogenesis in mice". Forsch Komplementärmed (2007), Vol. 14(3), pp. 148-156 ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​17596695]]) 
 + 
 +  * **Bhattacharjee et al. (2009) **-- "​Homeopathic drugs Natrum sulphuricum and Carcinosin prevent azo dye-induced hepatocarcinogenesis in mice". Indian J Biochem Biophys (2009), Vol. 46(4), pp. 307-318 ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​19788063]]) 
 + 
 +  * **Bhattacharjee et al. (2009) **-- "​Amelioration of carcinogen-induced toxicity in mice by administration of a potentized homeopathic drug, Natrum sulphuricum 200". eCAM (2009), Vol. 6(1), pp. 65-75 ([[http://​www.hindawi.com/​journals/​ecam/​2009/​521217/​abs/​]]) 
 + 
 +  * **Goncalves de Araujo et al. (2009) **-- "​Effect of Mercurius solubilis on the bacteriological response in the alveolitis process in rats". Homeopathy (2009), Vol. 98(3), pp. 160-164 ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​19647210]]) 
 + 
 +  * **Kuzeff et al. (2009) **-- "​Isopathic versus enantiomeric inhibition of U-50488 HCl toxicity"​ Homeopathy (2009), Vol. 98(2), pp. 83-87 ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​19358960]]) 
 + 
 +  * **Pathak et al. (2009) **-- "​Combinational homeopathic therapy reduces genotoxicity and cytotoxicity in mice fed carcinogenesis"​. Clin Exp Hom (2009), Vol. 1(1), pp. (1-10) ([[http://​www.sukulhomeopathy.com/​newjournal/​khuda-buksh1.pdf]]) 
 + 
 +  * **Viriato et al. (2009) **-- "Study of high dilution of copaiba oil on inflammatory process"​. Int J High Dil Res (2009), Vol. 8(26), pp. 9-14 ([[http://​www.feg.unesp.br/​~ojs/​index.php/​ijhdr/​article/​viewFile/​305/​380]]) 
 + 
 +  * **Banerjee et al. (2010) **-- "​Chelidonium majus 30C and 200C in induced hepato-toxicity in rats". Homeopathy (2010), Vol. 99(3)([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​20674840]]) 
 + 
 +  * **Ghilosso-Bortolini et al. (2010) **-- "​Putative protective effect of Cadmium chloride high diluted solution on LLC-PK1 cell intoxicated by high concentration of this same metal"​. Int J High Dil Res (2010), Vol. 9(30), pp. 16-29 ([[http://​www.feg.unesp.br/​~ojs/​index.php/​ijhdr/​article/​viewArticle/​381]]) 
 + 
 +  * **Magnani et al. (2010) ** --"​Dose-effect study of Gelsemium sempervirens in high dilutions on anxiety-related responses in mice". Psychopharmacology (2010), Vol. 210(4), pp. 533-545 ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pmc/​articles/​PMC2877813/​]]) 
 + 
 +  * **Banerjee et al. (2011) **-- "​Evidences of protective potentials of microdoses of ultra-high diluted arsenic trioxide in mice receiving repeated injections of arsenic trioxide"​. eCAM (2011), Vol. 2011 ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pmc/​articles/​PMC3135423/​]]) 
 + 
 +  * **Patil et al. (2011) **-- "​Modulation of arthritis in rats by Toxicodendron pubescens and its homeopathic dilutions"​. Homeopathy (2011), Vol. 100(3) ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​21784329]]) 
 + 
 +  * **Bellavite et al. (2011) **-- "​Effects of high-dilutions in behavioural models: a commentary on critical issues, from reproducibility to plausibility"​. Int J High Dilution Res 2011; 10(37): 325-337 ([[http://​www.feg.unesp.br/​~ojs/​index.php/​ijhdr/​article/​viewFile/​532/​550]]) 
 + 
 +  * **Bhattacharjee,​ Khuda-Bukhsh (2012) **-- "Two homeopathic remedies used intermittently provide additional protective effects against hepatotoxicity induced by carcinogens in mice" J Acupunct Meridian Stud (2012), Vol. 5(4), pp. 166-175 (http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​22898065) 
 + 
 +  * **Mohammadi et al. (2012) **-- "​Homeopathic treatment for peripheral nerve regeneration:​ an experimental study in a rat sciatic nerve transection model."​ Homeopathy (2012), Vol. 101(3), pp. 141-146 ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​22818230]]) 
 + 
 +  * **Patel et al. (2012) **-- "​Toxicodendron pubescens retains its anti-arthritic efficacy at 1M, 10M and CM homeopathic dilutions."​ Homeopathy (2012), Vol. 101(3), pp. 165-170 ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​22818234]]) 
 + 
 +  * **Bellavite et al. (2012) **--"​Testing homeopathy in mouse emotional response models: pooled data analysis of two series of studies"​. eCAM (2012), Vol. Article ID 954374, pp. 1-9 ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pmc/​articles/​PMC3324905/​]]) 
 + 
 +  * **Heine et al. (2012) ** --"​Assessment of homeopathic medicine Aconitum napellus in the treatment of anxiety in an animal model"​. Int J High Dilution Res 2012; 11(38):​33-42 ([[http://​www.feg.unesp.br/​~ojs/​index.php/​ijhdr/​article/​viewArticle/​547]]) 
 + 
 +//​negatívny výsledok://​ 
 + 
 +  * **Almeida et al. (2009) ** -- "​Homeopathic treatment for bone regeneration:​ experimental study."​ Homeopathy (2009), Apr;​98(2):​92-6. ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​19358962]]) 
 + 
 + 
 +==== IV.C. Základný výskum na rastlinách (do roku 2014) ==== 
 + 
 +__ IV.C.1.) ovplyvnenie fyziologických funkcií rastlín (rastu, zloženia,​...):​__ 
 + 
 +  * **Majewsky et al. (2009) **- //​prehľadová práca štúdií z rokov 1920-2009, 86 štúdií// -  "Use of homeopathic preparations in experimental studies with healthy plants."​ Homeopathy. 2009 Oct;​98(4):​228-43.([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​19945677]]) 
 + 
 +//novšie alebo vybrané staršie štúdie://​ 
 + 
 +* __ IV.C.1.a) Ovplyvnenie rastu __ 
 + 
 +* __ - potencované látky - viaceré __ 
 + 
 +  * **Jäger et al. (2010) ** - (prednáška) "​Comparative study of two bioassays with weakened duckweed and yeast treated with homeopathic preparations"​ Int J High Dilution Res 2012; 11(40):​129-130 ([[http://​www.researchgate.net/​publication/​257874737_P01.52._Comparative_study_of_two_bioassays_with_stressed_duckweed_and_yeast_treated_with_homeopathic_preparations]]) 
 + 
 +  * **Gangar (2010) ** - "​Management of genetic activity through homoeopathy."​ Int J Pharma Bio Sci (2010), Vol. 1(2), pp. 1-13([[http://​www.ijpbs.net/​issue-2/​177.pdf]]) 
 + 
 +  * **Scherr et al. (2009) **  - "​Effects of potentised substances on growth rate of the water plant Lemna gibba L." Complement Ther Med. 2009 Apr;​17(2):​63-70.([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​19185263]]) 
 + 
 +  * **Scherr C et al. (2007) ** - "​Duckweed (Lemna gibba L.) as a test organism for homeopathic potencies."​ J Altern Complement Med. 2007 Nov;​13(9):​931-7.([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​18047439]]) 
 + 
 +  * **Baumgartner et al. (2004) ** - "​Growth Stimulation of Dwarf Peas (Pisum sativum L.) Through Homeopathic Potencies of Plant Growth Substances."​ Forsch Komplementärmed (2004), Vol. 11(5), pp. 281-292([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​15572869]]) 
 + 
 +* __ - potencované giberelíny __ 
 + 
 +  * **Majewsky et al. (2014). **  --"​Reproducibility of effects of homeopathically potentised gibberellic acid on the growth of Lemna gibba L. in a randomised and blinded bioassay."​ Homeopathy. 2014 Apr;​103(2):​113-26. ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​24685416]]) 
 + 
 +  * **Hribar-Marko et al. (2013). **  --"​Prestimulation of wheat seedlings with gibberellic acid followed by application of an agitated high dilution of the same hormone"​ Int J High Dilution Res (2013), Vol. 12(42), pp. 26-39 ([[http://​www.feg.unesp.br/​~ojs/​index.php/​ijhdr/​article/​viewArticle/​617]]) 
 + 
 +  * **Hribar-Marko et al. (2012). **  --"Pre stimulation by gibberellic acid and the effect of extremely diluted agitated gibberellic acid on wheat stalk growth."​ Int J High Dilution Res 2012; 11: 124e125. ([[http://​www.feg.unesp.br/​~ojs/​index.php/​ijhdr/​article/​viewArticle/​605]]) 
 + 
 +  * **Kiefer ET AL. (2012) ** - "Wheat germination and highly diluted agitated gibberellic acid (10 -30) - a multi researcher study"​. Int J High Dil Res (2012), Vol. 11(39), pp. 45-59([[http://​www.feg.unesp.br/​~ojs/​index.php/​ijhdr/​article/​view/​428]]) 
 + 
 +  * **Endler et al. (2011) ** - "​Seasonal Variation of the Effect of Extremely Diluted Agitated Gibberellic Acid (10e-30) on Wheat Stalk Growth: A Multiresearcher Study"​. TheSWJ Volume 11 (2011), Pages 1667-1678 ([[http://​www.hindawi.com/​journals/​tswj/​2011/​462736/​]]) 
 + 
 +  * **Pfleger et al. (2011) **  - "The effect of extremely diluted agitated gibberellic acid (10e-30) on wheat stalk growth-A two researcher pilot study."​ Complement Ther Med. 2011 Jun;​19(3):​164-9. Epub 2011 May 20. - [[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​21641523|http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​21641523]] 
 + 
 +  * **Bonfim et al. (2008) **  - "Use of homeopathic Arnica montana for the issuance of roots of Rosmarinus officinalis L. and Lippia alba (Mill.) N.E.Br."​ Int J High Dil Res (2008), Vol. 7(23), pp. 72-76([[http://​www.feg.unesp.br/​~ojs/​index.php/​ijhdr/​article/​viewArticle/​276]]) 
 + 
 +* __ IV.C.1.b) Ovplyvnenie chemického zloženia __ 
 + 
 +  * **Bonato et al. (2009) ** - "​Homeopathic drugs Arsenicum album and Sulphur affect the growth and essential oil content in mint (Mentha arvensis L.)" Acta Scientarum Agronomy (2009), Vol. 31(1), pp. 101-105([[http://​periodicos.uem.br/​ojs/​index.php/​ActaSciAgron/​article/​view/​6642]]) 
 + 
 +* __ IV.C.1.c) Iné: __ 
 + - 
 + 
 + 
 +__ IV.C.2.) ovplyvnenie rastlinných chorôb:​__ 
 + 
 + 
 +  * **Betti et al. (2009) ** - //prehľad fytopatologických štúdii z rokov 1969-2009, 44 štúdií, rastlina + vírusy, huby, baktérie, nematody// - "Use of homeopathic preparations in phytopathological models and in field trials: a critical review."​ Homeopathy. 2009 Oct;​98(4):​244-66.([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​19945678]]) 
 + 
 +//novšie alebo vybrané staršie štúdie://​ 
 + 
 +  * **Datta, Datta (2012) **- "​Homeopathic medicines protect environment,​ health and development by controlling mulberry disease."​ J Homeopath Ayurv Med (2012), Vol. 1(1), pp. 1-7([[http://​www.omicsgroup.org/​journals/​2167-1206/​2167-1206-1-104.php?​aid=4121]]) 
 + 
 +  * **Wyss et al. (2010) **- "​Homeopathic preparations to control the rosy apple aphid (Dysaphis plantaginea Pass.)"​ Scientific World J (2010), Vol. 10, pp. 38-48([[http://​www.hindawi.com/​journals/​tswj/​2010/​358407/​abs/​]]) 
 + 
 +  * **Shah-Rossi et al. (2009) **- "​Homeopathic treatment of Arabidopsis thaliana plants infected with Pseudomonas syringae."​ ScientificWorldJournal. 2009 May 20;​9:​320-30. ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​19468651]]) 
 + 
 +  * **Datta (2006) ** - "​Effects of Cina on root-knot disease of mulberry."​ Homeopathy. 2006 Apr;​95(2):​98-102.([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​16569626]]) 
 + 
 +  * **Sukul et al. (2006) ** - "​Amelioration of root-knot disease of lady's finger plants by potentized Cina and Santonin."​ Homeopathy. 2006 Jul;​95(3):​144-7.([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​16815517]]) 
 + 
 + 
 +__ IV.C.3.) zvýšenie odolnosti rastlín voči vonkajším vplyvom__ 
 + 
 + 
 +  * **Jäger et al. (2011) ** -- //​prehľadová práca štúdií z rokov 1920-2010, 34 štúdií rôznej kvality// - "Use of homeopathic preparations in experimental studies with abiotically stressed plants."​ Homeopathy. 2011 Oct;​100(4):​275-87.([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​21962204]]) 
 + 
 +//novšie alebo vybrané staršie štúdie://​ 
 + 
 +  * **Betti et al. (2013) ** -- "​Extremely low doses of arsenic affect in vitro pollen germination."​ Forsch Komplementmed. 2013;​20(4):​254-60. ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​24030446]]) 
 + 
 +  * **Jäger et al. (2012) ** -- "​Comparative study of two bioassays with weakened duckweed and yeast treated with homeopathic preparations."​ Int J High Dilution Res 2012; 11: 129e130. ([[http://​www.feg.unesp.br/​~ojs/​index.php/​ijhdr/​article/​view/​574]]) 
 + 
 +  * **Mondal et al. (2012) ** --"​Natrum mur 200c promotes seed germination and increases total protein, chlorophyll,​ rubisco and sugar in early seedlings of cowpea under salt stress."​ Int JHigh Dilution Res 2012; 11: 128. ([[http://​www.feg.unesp.br/​~ojs/​index.php/​ijhdr/​article/​view/​570]]) 
 + 
 +  * **Brizzi et al. (2011) ** - "The efficacy of ultramolecular aqueous dilutions on a wheat germination model as a function of heat and aging-time"​. eCAM (2011), Vol. 2011, pp. 696298; (1-11)([[http://​www.hindawi.com/​journals/​ecam/​2011/​696298/​]]) 
 + 
 +  * **Bonfim et al. (2010) ** - " Germination and vigor of lettuce seeds (Lactuca sativa L.) pelleted with homeopathic preparations Alumina and Calcarea carbonica subjected to toxic levels of aluminum"​. Int J High Dil Res (2010), Vol. 9(33), pp. 138-146 ([[http://​www.feg.unesp.br/​~ojs/​index.php/​ijhdr/​article/​viewFile/​412/​450]]) 
 + 
 +  * **Jäger et al. (2010) **- "​Effects of homeopathic arsenicum album, nosode, and gibberellic acid preparations on the growth rate of arsenic-impaired duckweed (Lemna gibba L.)" Scientific World J (2010), Vol. 10, pp. 2112-2129([[http://​www.hindawi.com/​journals/​tswj/​2010/​107597/​abs/​]]) 
 + 
 +  * **Lahnstein et al. (2009) **- "​Isopathic treatment effects of Arsenicum album 45x on wheat seedling growth--further reproduction trials."​ Homeopathy (2009), Vol. 98(4)([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​19945675]]) 
 + 
 +  * **Binder et al. (2005) **- "The effects of a 45x potency of arsenicum album on wheat seedling growth -- a reproduction trial."​ Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd. 2005 Oct;​12(5):​284-91.([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​16230858]]) 
 + 
 +__ IV.C.4.) ďalšie špecifické výskumné modely__ 
 + 
 +  * **Baumgartner et al. (2014) **- "​Spatial allocation effects within a potentization basic research model – evidence for field-like effects of homeopathic preparations?​ " International Journal of High Dilution Research, Vol 13, No 47 (2014).([[http://​www.feg.unesp.br/​~ojs/​index.php/​ijhdr/​article/​viewArticle/​748]]) 
 + 
 + 
 +==== IV.D. Základný výskum na baktériách ==== 
 + 
 +  * **Saha et al. (2012) ** -- "​Phenotypic evidence of ultra-highly diluted homeopathic remedies acting at gene expression level: a novel probe on experimental phage infectivity in bacteria"​ Journal of Chinese Integrative Medicine (2012), Vol. 10(4), pp. 462-470 ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​22500721]]) 
 + 
 +  * **Das S et al. (2012) ** -- "​Potential of the homeopathic remedy, Arnica Montana 30C, to reduce DNA damage in Escherichia coli exposed to ultraviolet irradiation through up-regulation of nucleotide excision repair genes. Zhong Xi Yi Jie He Xue Bao. 2012 Mar;​10(3):​337-46. ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​22409925]]) 
 + 
 +  * **De A et al. (2012) **-- "​Potentized homeopathic drug Arsenicum album 30C inhibits intracellular reactive oxygen species generation and up-regulates expression of arsenic resistance gene in arsenine-exposed bacteria Escherichia coli" J Chin Integr Med (2012), Vol. 10(2), pp. 210-227 ([[http://​www.jcimjournal.com/​en/​FullText2.aspx?​articleID=jcim20120212]]) 
 + 
 + 
 +==== IV.E. Základný výskum na bunkách a nebunkových systémoch ==== 
 + 
 +  * **Witt et al., (2007) ** - sytematický prehľad, 67 experimentov z rokov 1966-2005, 1/3 replikovaný výskum- zahrnuté nebunkové systémy(väčšinou enzýmy), bunkové kultúry, bunky izolované z organizmov (erytrocyty,​ bazofily, neutrofily, lymfocyty) [[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​17544864]] 
 + 
 +//novšie alebo vybrané staršie štúdie://​ 
 + 
 +  * **Malarczyk,​ E. (2008) ** - "​Kinetic changes in activity of HR-peroxidase,​ induced by very low doses of phenol"​. Int J High Dil Res (2008), Vol. 7(23), pp. 3-11 ([[http://​www.feg.unesp.br/​~ojs/​index.php/​ijhdr/​article/​viewFile/​37/​349]]) 
 + 
 +//efekt na zmenu expresie génov buniek:// 
 + 
 +  * **Olsen, S. (2017) ** - "​Effects of ultra-high dilutions of sodium butyrate on viability and gene expression in HEK 293 cells."​. Homeopathy 2017 Feb;​106(1):​32-36 ([[https://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​28325222]]) - diskusia s ďalšími staršími štúdiami. 
 + 
 +==== IV.F. Fyzikálno-chemické laboratórne modely ==== 
 + 
 +__ IV.F.1.) Termoluminiscencia__ 
 + 
 +  * **Rey L. (2003)** - "​Thermoluminescence of ultra-high dilutions of lithium chloride and sodium chloride."​ Physica A (2003), Vol. 323, pp. 67-74. ([[http://​dx.doi.org/​10.1016/​S0378-4371(03)00047-5]]) 
 + 
 +  * **van Wijk R et al. (2006) ** - "​Thermoluminescence in ultra-high dilution research."​ J Altern Complement Med. 2006 Jun;​12(5):​437-43.([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​16813507]]) 
 + 
 +  * **Rey L. (2007) ** - "Can low-temperature thermoluminescence cast light on the nature of ultra-high dilutions?"​ Homeopathy (2007), Vol. 96(3), pp. 170-174. ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​17678813]]) 
 + 
 +__ IV.F.2.) Spektroskopia__ 
 + 
 +  * **Klein SD., Wolf U. (2016). **  --"​Comparison of homeopathic globules prepared from high and ultra-high dilutions of various starting materials by ultraviolet light spectroscopy"​ / Complementary Therapies in Medicine 24 (2016) 111–117. ([[http://​www.complementarytherapiesinmedicine.com/​article/​S0965-2299%2815%2930038-8/​pdf]]) 
 + 
 +  * **Sukul et al. (2005) ** - //FTIR// - "​Variation in Fourier transform infrared spectra of some homeopathic potencies and their diluent media. J Altern Complement Med. 2005 Oct;​11(5):​807-12. ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​16296914]]) 
 + 
 +  * **Rao et al. (2008) ** - //UV spektroskopia,​ Ramanova spektroskopia//​ - "​Characterization of the structure of ultra dilute sols with remarkable biological properties"​ Mater Lett. 2008 April 15; 62(10-11): 1487. ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pmc/​articles/​PMC2822343/​]]) 
 + 
 +  * **Bhattacharya et  al. (2008) ** - //rôzne spektroskopie,​ rozdiely v spektrách pri rôznych nádobách, potenciách,​ pri rôznych postupoch prípravy, in vitro ovplyvnenie rastu HeLa// - "In vitro studies demonstrate anticancer activity of an alkaloid of the plant Gelsemium sempervirens"​. Exp Biol Med (2008), Vol. 233(12), pp. 1591-1601. ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​18997108]]) 
 + 
 +  * **Botha I, Ross AH. (2008) ** - //MR spektrokopia//​ - "A nuclear magnetic resonance spectroscopy comparison of 3C trituration derived and 4C trituration derived remedies"​. Homeopathy. 2008 Oct;​97(4):​196-201. ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​19371568]]) 
 + 
 +  * **de Alvarenga et al. (2009) ** - //13C MR spektroskopia//​ - "​Effect of Magnesium phosphoricum 12c on Sodium Dodecylsulphate by 13C nuclear magnetic resonance"​. Int J High Dil Res (2009), Vol. 8(26), pp. 3-8 ([[http://​www.feg.unesp.br/​~ojs/​index.php/​ijhdr/​article/​view/​324/​379]]) 
 + 
 +  * **Sharma A., Purkait B. (2009) **- //UV spektroskopia//​ - "​Energy in Commercially Available Ultra-Diluted Natural Cardiotropic Drug Digitalis purpurea: An UV Spectroscopic Study. Research Journal of Pharmacology,​ 3: 58-62. ([[http://​medwelljournals.com/​abstract/?​doi=rjpharm.2009.58.62]]) 
 + 
 +  * **Sharma A. et al. (2010) **- //FTIR, Ramanova spektroskopia//​ - "​Identification of medicinally active ingredients in ultradiluted Digitalis purpurea. FTIR and Raman spectroscopic studies."​ Medicinal Chemistry Research, vol. 19, no. 7, pp. 643–651, 2010.([[http://​dx.doi.org/​10.1007/​s00044-009-9219-3]]) 
 + 
 +  * **Marschollek et al. (2010) ** - //UV spektroskopia,​ skúmanie vonkajších vplyvov na homeopatiká//​ - "​Effects of exposure to physical factors on homeopathic preparations as determined by ultraviolet light spectroscopy"​. Scientific World J (2010), Vol. 10, pp. 49-81 ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​20062950]]) 
 + 
 +  * **Wolf et al. (2011) ** - //UV spektroskopia//​ - "​Homeopathic Preparations of Quartz, Sulfur and Copper Sulfate Assessed by UV-Spectroscopy."​ Evid Based Complement Alternat Med. 2011;​2011:​692798. ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​19474239]]) 
 + 
 +  * **Sharma A., Purkait B. (2012) **- //​Florescenčná spektroskopia,​ cyklická voltametria//​- "​Identification of Medicinally Active Ingredient in Ultradiluted Digitalis purpurea: Fluorescence Spectroscopic and Cyclic-Voltammetric Study."​ Journal of Analytical Methods in Chemistry, vol. 2012, Article ID 109058, 5 pages, 2012. ([[http://​dx.doi.org/​10.1155/​2012/​109058]]) 
 + 
 +  * **Klein et al. (2012) ** -- //UV spektroskopia//​ - "​Investigating homeo- pathic preparations with light spectroscopy."​ Int J High Dilution Res 2012; 11: 117.([[http://​www.feg.unesp.br/​~ojs/​index.php/​ijhdr/​article/​view/​584]]) 
 + 
 +//​__Negatívne nálezy:​__//​ 
 + 
 +  * **Aabel et al. (2001) ** - //1H MR Spektroskopia,​ T1 relaxačné časy//- "​Nuclear magnetic resonance (NMR) studies of homeopathic solutions."​ Br Homeopath J. 2001 Jan;​90(1):​14-20. ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​11212083]]) 
 + 
 +  * **Anick DJ. (2004) **- //1H MR Spektroskopia//​- "High sensitivity 1H-NMR spectroscopy of homeopathic remedies made in water."​ BMC Complement Altern Med. 2004 Nov 1;4:15. ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pmc/​articles/​PMC534805/​]]) 
 + 
 +__ IV.F.3.) Elektrónová mikroskopia__ 
 + 
 +//dôkaz nanočastíc pôvodnej látky aj pri extrémnych zriedeniach//​ 
 + 
 +  * **Chikramane et al. (2010) ** - "​Extreme homeopathic dilutions retain starting materials: A nanoparticulate perspective"​. Homeopathy (2010), Vol. 99(4), pp. 231-242. ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​20970092]]) 
 + 
 +  * **Chikramane et al. (2012) **- "Why extreme dilutions reach non-zero asymptotes: a nanoparticulate hypothesis based on froth flotation."​ Langmuir. 2012 Nov 13;​28(45):​15864-75. ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​23083226]]) 
 + 
 +__ IV.F.4.) Magnetická rezonancia__ 
 + 
 +//​Homeopatické preparáty vo vysokých riedeniach vykazujú oproti kontrolným roztokom zmeny relaxačných časov.// 
 + 
 +  * **Demangeat et al. (2004) **- "​Low-field NMR water proton longitudinal relaxation in ultrahighly diluted aqueous solutions of silica-lactose prepared in glass material for pharmaceutical use". Appl Magn Reson (2004), Vol. 26, pp. 465-481 ([[http://​link.springer.com/​article/​10.1007%2FBF03166577]]) 
 + 
 +  * **Demangeat J-L. (2009) ** - "NMR water proton relaxation in unheated and heated ultrahigh aqueous dilutions of histamine: Evidence for an air-dependent supramolecular organization of water."​ Journal of Molecular Liquids, 144:32-39 ([[http://​www.homeopathyeurope.org/​media/​news/​Demangeat_JML_2009.pdf/​view]]) 
 + 
 +  * **Baumgartner S. et al. (2009) **- "​High-field 1H T1 and T2 NMR relaxation time measurements of H2O in homeopathic preparations of quartz, sulfur, and copper sulfate."​ Naturwissenschaften,​ vol. 96, pp. 1079–1089,​ 2009. ([[http://​www.springerlink.com/​content/​044012g3574214m1/​]]) 
 + 
 +  * **Demangeat,​ J.L. (2010) ** - "NMR relaxation evidence for solute-induced nanosized superstructures in ultramolecular aqueous dilutions of silica-lactose"​ J Molecular Liquids (2010), Vol. 155 ([[http://​dx.doi.org/​10.1016/​j.molliq.2010.05.010]]) 
 + 
 +  * **Demangeat (2013) ** -- "​Nanosized solvent superstructures in ultramolecular aqueous dilutions: twenty years' research using water proton NMR relaxation.""​ Homeopathy. 2013 Apr;​102(2):​87-105. ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​23622259]]) 
 + 
 +//​__Negatívne nálezy:​__//​ 
 + 
 +  * **Aabel et al. (2001) **- //T1 relaxačné časy, 1H MR Spektroskopia//​- "​Nuclear magnetic resonance (NMR) studies of homeopathic solutions."​ Br Homeopath J. 2001 Jan;​90(1):​14-20. ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​11212083]]) 
 + 
 +  * **Milgrom et al. (2001) ** - //T2 relaxačné časy// - //nie je rozdiel v relaxačných časoch medzi zriedenou a potencovanou substanciou//​- "On the investigation of homeopathic potencies using low resolution NMR T2 relaxation times."​ Brit Hom J (2001), Vol. 90(1), pp. 5-13 ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​11212090]]) 
 + 
 +__ IV.F.5.) Kalorimetria,​ elektrická vodivosť, potenciometria__ 
 + 
 +//​Vysokozriedené (a potencované) substancie za Avogadrov limit sa líšia svojimi fyzikálno-chemickými vlastnosťami oproti samotnému rozpúšťadlu.//​ 
 + 
 +  * **Elia V, Niccoli M (1999) ** - "​Thermodynamics of extremely diluted aqueous solutions."​ Annals of the New York Academy of Sciences, 879:​241–248 ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​10415834]]) 
 + 
 +  * **Petrov SI, Epstein OI. (2003) **- "​Effect of potentiated solutions on mercury(II) signal in inversion voltammetry."​ Bull Exp Biol Med. 2003 Jan;135 Suppl 7:99-101. ([[http://​dx.doi.org/​10.1023/​A%3A1024707519510]]) 
 + 
 +  * **Elia V, Niccoli M (2004) ** - "New physico-chemical properties of extremely diluted aqueous solutions."​ Journal of Thermal Analysis and Calorimetry,​ 75: 815–836 ([[http://​dx.doi.org/​10.1023/​B:​JTAN.0000042179.07858.c8]]) 
 + 
 +  * **Elia et al. (2004) ** - "​Permanent physico-chemical properties of extremely diluted aqueous solutions of homeopathic medicines."​ Homeopathy, Volume 93, Issue 3, Pages 144-150. ([[http://​dx.doi.org/​10.1016/​j.homp.2004.04.004]]) 
 + 
 +  * **Elia et al. (2004) ** - "New physico-chemical properties of extremely diluted aqueous solutions: A calorimetric and conductivity study at 25°C."​ Journal of Thermal Analysis and Calorimetry,​ 78: 331–342. 
 + 
 +  * **Elia et al. (2005) ** - "​Hydrohysteretic phenomena of “extremely diluted solutions” induced by mechanical treatments. A calorimetric and conductometric study at 25 °C." Journal of Solution Chemistry, 34:​947–960 ([[http://​dx.doi.org/​10.1007/​s10953-005-6258-3]]) 
 + 
 +  * **Elia et al. (2006) ** - "​Extremely diluted solutions as multi-variable systems. A study of calorimetric and conductometric behaviour as function of the parameter time." Journal of Thermal Analysis and Calorimetry,​ 84:​317–323 ([[http://​dx.doi.org/​10.1007/​s10973-005-7266-7]]) 
 + 
 +  * **Elia et al. (2008) ** - "New Physico-Chemical Properties of Extremely Dilute Solutions. A Conductivity Study at 25 °C in Relation to Ageing."​ Journal of Solution Chemistry, 37:85-96 ([[http://​dx.doi.org/​10.1007/​s10953-007-9215-5]]) 
 + 
 +  * **Elia et al. (2008) ** - "On the stability of extremely diluted aqueous solutions at high ionic strength - A calorimetric study at 298 K." Journal of Thermal Analysis and Calorimetry,​ 92:643-648 ([[http://​dx.doi.org/​10.1007/​s10973-007-8840-y]]) 
 + 
 +  * **Belon et al. (2008) ** - "​Conductometric and calorimetric studies of the serially diluted and agitated solutions. On the combined anomalous effect of time and volume parameters."​ Journal of Thermal Analysis and Calorimetry,​ 93, 459-469 ([[http://​dx.doi.org/​10.1007/​s10973-007-8580-z]]) 
 + 
 +  * **Elia et al. (2008) ** - "​Physico-chemical properties of aqueous extremely diluted solutions in relation to ageing."​ Journal of Thermal Analysis and Calorimetry,​ 93:​1003-1011 ([[http://​dx.doi.org/​10.1007/​s10973-007-8843-8]]) 
 + 
 +  * **Holandino et al. (2008) ** - "​Modeling physical-chemical properties of high dilutions"​. Int J High Dil Res (2008), Vol. 7(25), pp. 165-173 ([[http://​www.feg.unesp.br/​~ojs/​index.php/​ijhdr/​article/​viewFile/​319/​375]]) 
 + 
 +  * **Elia et al. (2010) ** - "​Thermodynamic parameters for the binding process of the OH− ion with the dissipative structures. Calorimetric and conductometric titrations."​ Journal of Thermal Analysis and Calorimetry,​ Online First™, 11 April 2010 ([[http://​dx.doi.org/​10.1007/​s10973-010-0757-1]]) 
 + 
 +  * **Garcia et al. (2010) ** - "​Physical chemical and citotoxic evaluation of highly diluted solutions of Euphorbia tirucalli L. prepared through the fifty milesimal homeopathic method"​. Int J High Dil Res (2010), Vol. 9(31) ([[http://​www.feg.unesp.br/​~ojs/​index.php/​ijhdr/​article/​viewFile/​383/​439]]) 
 + 
 +__ IV.F.6.) Biokryštalizácia__ 
 + 
 +  * **Kokornaczyk et al. (2014) ** - "​Droplet evaporation method as a new potential approach for highlighting the effectiveness of ultra high dilutions."​ Complement Ther Med. 2014 Apr;​22(2):​333-40.([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​24731905]]) 
 + 
 +  * **Baumgartner S. et al. (2012) ** - "​Development of a Biocrystallisation Assay for Examining Effects of Homeopathic Preparations Using Cress Seedlings."​ Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 2012, Article ID 125945, 14 pages, 2012. ([[http://​dx.doi.org/​10.1155/​2012/​125945]]) 
 + 
 +__ IV.F.7.) Kirlianov efekt__ 
 + 
 +  * **Bell et al. (2003) ** - "Gas discharge visualisation evaluation of ultramolecular doses of homeopathic medicines under blinded, controlled conditions."​ Journal of Alternative and Complementary Medicine, 9:25–38. ([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​12676033]]) 
 + 
 +  * **Peters et al. (2009) ** - "​Biophoton emission in high-potency research on wheat seed models"​. Eur J Integr Med (2009), Vol. 1(4) ([[http://​www.sciencedirect.com/​science/​article/​pii/​S1876382009001711#​]]) 
 + 
 +  * **Assumpcao,​ R. (2008) ** - "​Electrical impedance and HV plasma images of high dilutions of sodium chloride"​. Homeopathy (2008), Vol. 97(3), pp. 129-133([[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​18657771]])
sk/studie.txt · Posledná úprava: 2017/09/25 04:48 od legatum