Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


sk:uraz-hlavy-otras-mozgu

Rozdiely

Tu môžete vidieť rozdiely medzi vybranou verziou a aktuálnou verziou danej stránky.

Odkaz na tento prehľad zmien

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sk:uraz-hlavy-otras-mozgu [2012/05/28 15:13]
legatum
sk:uraz-hlavy-otras-mozgu [2012/12/31 17:35] (aktuálne)
pistus
Riadok 122: Riadok 122:
  
 Pokiaľ príznaky aj po užívaní indikovaného lieku stále pretrvávajú,​ je potrebné prípad konzultovať s profesionálnym homeopatom, keďže pacient pravdepodobne potrebuje iný, presnejšie individualizovaný liek (viď [[sk:​homeopathy#​zakon_podobnosti|Zákon podobnosti]],​ určený podľa konkrétnych príznakov, ktoré sa u pacienta vyskytujú. V randomizovanej,​ dvojito zaslepenej, placebo kontrolovanej štúdii 50 pacientov s chronickými problémami po mozgovej traume (Chapman, et al, 1999) dostali pacienti spolu 18 rôznych homeopatických liekov, pričom niektoré (ktorých základné vodiace príznaky sme uviedli) boli predpísané častejšie. Výsledky ukázali významné zlepšenie následkom homeopatickej liečby.((Chapman EH, Weintraub RJ, Milburn MA et al. Homeopathic treatment of mild traumatic brain injury: A randomized, double-blind,​ placebo- controlled clinical trial. Journal of Head Trauma Rehabilitation 1999; 14 (6):521-42. - [[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​10671699|http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​10671699]] Pokiaľ príznaky aj po užívaní indikovaného lieku stále pretrvávajú,​ je potrebné prípad konzultovať s profesionálnym homeopatom, keďže pacient pravdepodobne potrebuje iný, presnejšie individualizovaný liek (viď [[sk:​homeopathy#​zakon_podobnosti|Zákon podobnosti]],​ určený podľa konkrétnych príznakov, ktoré sa u pacienta vyskytujú. V randomizovanej,​ dvojito zaslepenej, placebo kontrolovanej štúdii 50 pacientov s chronickými problémami po mozgovej traume (Chapman, et al, 1999) dostali pacienti spolu 18 rôznych homeopatických liekov, pričom niektoré (ktorých základné vodiace príznaky sme uviedli) boli predpísané častejšie. Výsledky ukázali významné zlepšenie následkom homeopatickej liečby.((Chapman EH, Weintraub RJ, Milburn MA et al. Homeopathic treatment of mild traumatic brain injury: A randomized, double-blind,​ placebo- controlled clinical trial. Journal of Head Trauma Rehabilitation 1999; 14 (6):521-42. - [[http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​10671699|http://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​10671699]]
-Plný text tu: [[http://​www.homeopathy.org/research/​clinical/​Chapman.pdf|http://​www.homeopathy.org/research/​clinical/​Chapman.pdf]]))+Plný text tu: [[http://​www.vitalizm.com/pdf-downloads/Chapman-Study-Homeopathy.pdf|http://​www.vitalizm.com/pdf-downloads/Chapman-Study-Homeopathy.pdf]])) 
 + 
 +==== POPISKA DOKUMENTU ==== 
 + 
 +^ Zdroj: | autorský článok | 
 +^ Popis: | Úrazy hlavy, otras mozgu (ľahká mozgová trauma). | 
 +^ Autor: | Bezemek, P. | 
 +^ Rok: | 2011 | 
 +^ Úpravy: | pravopis; odkazy; formátovanie | 
 +^ Atribúcia: | Legatum Homeopathicum | 
 +^ Licencia: | Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License. |
sk/uraz-hlavy-otras-mozgu.1338217988.txt.gz · Posledná úprava: 2012/05/28 15:13 od legatum