Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


sk:projects

Toto je staršia verzia dokumentu!


Projekty Legatum Homeopathicum

Uvedené projekty sú momentálne v štádiu plánovania.

  1. Vybudovanie nového typu repertória, tzv. objektového repertória, ktoré umožňuje oveľa presnejšiu / spoľahlivejšiu repertorizáciu (napr. kvôli/vďaka presnejšiemu vzťahu, väzbe na obsah v Materia Medica-ch ), ktoré by vo svojej finálnej podobe predstavovalo defacto nástroj, ktorý zmazáva rozdiely medzi tradičným repertóriom a materiou medicou.
  2. Vytvorenie (online) expertného systému pre laickú i odbornú verejnosť, ktorého cieľom je nájdenie vhodného homeopatického lieku pre určitý AKÚTNY stav.
  3. Vytvorenie (online) štruktúrovaných dotazníkov pre efektívne preberanie prípadu (potrebné aj pre realizáciu projektu 2).
  4. Sprístupnenie praktických návodov použitia homeopatických liekov pre verejnosť.
  5. Preklady dôležitých homeopatických textov do iných jazykov (najmä do slovenčiny).
  6. Sprístupnenie voľne prístupných homeopatických textov vo vhodnej podobe (napr. HTML, XML, SQL export), pokiaľ možno, vhodne štruktúrovanej pre čo najväčšiu praktickú použiteľnosť (napr. s jednoznačným oddelením viet a odstavcov, jednoznačné priradenie na tabuľku liekov a pod.)
  7. Vytvorenie databázy používaných homeopatických liekov s uvedením tradičného homeopatického názvu, odborného názvu, bežných a synonymických názvov a ďalších súvisiacich údajov (napr. zaradenie do rôznych tried, rozčlenenie podľa rôznych atribútov a pod.)

Diskusia

jan hoférek, 2013/01/01 10:49

zdravím Vás.

sám jsem homeopat a náhadou :) jsem narazil na stránky Vašeho projektu. mně se zdá Váš projekt zajímavý a současně i dost ambiciózní. myslím, že jste si „ukrojili velký krajíc“, jak se říká :) přemýšlím nad tím, kde je hranice mezi zpřístupněním všech informací všem lidem a zachování určité kvality a úrovně léčby. rozumějte: je laik vybavený těmito informacemi s to poskytnout kvalitní léčbu - sobě, druhým? dle méh soudu vyžaduje porozumění umění a vědě homeopatické léčby i několikaleté studium nebo samostudium. trochu mi to připomíná situaci, se kterou se setkávám ve svém zaměstnání (pracuji v občanské poradně, poskytujeme sociálně-právní poradenství), kdy si lidé načtou různé informace na internetu nebo stáhnou různé více méně kvalitní vzory podání a s tímto přicházejí do poradny. mnohdy se do dané situace ještě více zamotají, zkomplikují ji. krátce: kladu tímto otázku zda a v jaké míře patří informace k hmeopatické léčbě do rukou laické veřejnosti? (je to jen „slovo do pranice“, není myšleno jako útok vůči Vašemu projektu. :))

s pozdravem

honza

Peter Bezemek, 2013/06/01 07:56

Dobrý deň,

až dnes ma kolega upozornil na Váš príspevok (zatiaľ sa totiž sústreďujeme na anglickú verziu stránky), takže až teraz odpovedám. V podstate súhlasím s Vaším názorom, na druhej strane existujú situácie, keď si pri dobrom návode dokáže pomôcť aj laik a pri oslovovaní laickej verejnosti plánujeme minimalizovať možnosť závažných chýb. Inými slovami, plánujeme zverejňovať len návody, postupy a systémy, kde je predpoklad, že z nich bude viac úžitku ako potenciálnej škody. Ostatné projekty sa týkajú prevažne odbornej verejnosti, tam už je na úrovni homeopatov, ako ich dokážu využiť.

S pozdravom, Peter Bezemek

You could leave a comment if you were logged in.
sk/projects.1352732330.txt.gz · Posledná úprava: 2012/11/12 14:58 od legatum