Nástroje používateľa

Nástoje správy stránok


sk:about

O projekte Legatum Homeopathicum

Legatum Homeopathicum je občianske združenie, ktorého cieľom je podpora a rozvoj homeopatie. Združenie pracuje na viacerých projektoch, ktorých výsledky sú využiteľné nielen pre homeopatov, ale aj pre laickú verejnosť.

Prečo vznikol projekt Legatum Homeopathicum?

Pokladáme za paradoxné, že samotné homeopatické lieky sú dostupné prakticky za cenu čistej vody, no informácie o ich vhodnom použití nielenže nie sú zjednotené a vhodne štruktúrované, ale sú obohnané hradbou komerčných záujmov, ktoré veľmi sťažujú a najmä predražujú prístup k nim.

Domnievame sa, že všeobecne prospešné informácie, medzi ktoré radíme aj všetky homeopatické znalosti, by mali byť prístupné pre všetkých ľudí bezplatne. Keďže samotné elektronické uchovávanie informácií sa spája len so zanedbateľnými finančnými nákladmi1), jediná cena, ktorú je nutné zaplatiť, je jednorázová cena za prácu, ktorou sa táto informácia vytvorí (napríklad prevod papierovej knihy do jej elektronickej podoby). Akonáhle informácia vznikne, sprístupníme ju všetkým bezplatne, v súlade s podmienkami Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License (ktoré umožňujú aj komerčné využitie tejto informácie) alebo Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License, v závislosti od druhu materiálu.

Takýto spôsob zdieľania homeopatických znalostí zaručuje nielen kontinuitu, ale najmä ďalší rozvoj homeopatie, umožnený tým, že nie je nutné začínať zakaždým od nuly (z dôvodu existencie rôznych autorských práv a komerčných záujmov, ktoré si neželajú zdieľanie ani voľne šíriteľných informácií a pod.) a je teda možné stavať na tom, čo už bolo vybudované a postupne pridávať ďalšie a ďalšie kamene homeopatických znalostí, pre dobro celého ľudstva.

Ako môžete pomôcť?

Podľa svojich schopností a možností môžete prispieť svojou prácou (napr. opravy chýb, štruktúrovanie existujúcich informácií, práca na nových projektoch) alebo finančne. Finančná pomoc je veľmi dôležitá, keďže nám umožňuje zaplatiť odbornú prácu na projektoch, ktoré vyžadujú desiatky tisíc hodín práce. Ak Vám záleží na rozvoji homeopatie, jednorázový či pravidelný finančný príspevok v akejkoľvek výške je výborným spôsobom, ako prispieť svojím dielom.


1) v porovnaní s nákladmi na tlačené knihy
You could leave a comment if you were logged in.
sk/about.txt · Posledná úprava: 2012/11/12 14:59 od legatum